JUDr. Vladimíra Glatzová Klienti nechcú právnika, ktorý hľadá problémy. Chcú právnika, ktorý ich dokáže riešiť.

O nás
JUDr. Vladimíra Glatzová
Zakladajúci partner Odporúčaný právnik v oblastiach obchodného práva a fúzií a akvizícií

Mgr. Jiří Sixta Odhodlanie, nasadenie a ochota za klientov dýchať musí vychádzať od partnerov.

O nás
Mgr. Jiří Sixta
Partner od roku 2008 Špecialista na fúzie a akvizície, všeobecné obchodno-právne služby, farmáciu, pracovné právo.

JUDr. Martin Dančišin Každý klient má o spolupráci s právnikmi iné predstavy. My sa im snažíme prispôsobiť.

O nás
JUDr. Martin Dančišin
Partner od roku 2009 Špecialista na reštrukturalizáciu a insolvenciu, nehnuteľnosti, bankovníctvo a financie, sporovú agendu.

Mgr. Jindřich Král Nájsť riešenie nestačí. Je potrebné ho včas a zrozumiteľným spôsobom oznámiť klientovi.

O nás
Mgr. Jindřich Král
Partner od roku 2013 Špecialista na právo spoločností, reštrukturalizáciu, všeobecné obchodno-právne služby.

JUDr. Libor Němec Ph.D. Nestačí len chápať, čo sa klient pýta, ale tiež prečo sa to pýta.

O nás
JUDr. Libor Němec Ph.D.
Partner od roku 2015 Špecialista na bankovníctvo a financie, sporovú agendu, reguláciu finančných služieb.

Mgr. Erik Kolan, LL.M. Eur. Klientov nezaujíma, čo hovorí zákon. Potrebujú radu,
čo majú urobiť.
Chcú riešenie.

O nás
Mgr. Erik Kolan, LL.M. Eur.
Partner od roku 2018 Špecializácia na správne právo, vrátane správneho súdnictva, energetika (OZE), nehnuteľnosti, bankovníctvo a finančníctvo

Pôsobíme na Slovensku aj v Českej republike

Glatzová & Co. pôsobí na Slovensku od roku 2008. Vďaka úzkej spolupráci a prepojenia bratislavskej pobočky s pražskou centrálou je Glatzová & Co. schopná zabezpečiť klientom komfort jednej advokátskej kancelárie pre Českú a Slovenskú republiku a poskytovať im koordinované právne služby rovnakej kvality v oboch krajinách.

Praha
Praha
Bratislava
Bratislava

aktuálne

všetky aktuality